top of page

מגדל מים בעג'מי | שימור ושימוש מחדש

טיפולוגיה   שימור ושימוש מחדש

מיקום   יפו. ישראל

שטח  250 מ"ר

 

בשיתוף עם אדריכל רועי פביאן

אירוע נגינה בחללי מגדל המים - סטודיו "הצימר" 

 

מגדל המים בעג'מי ממוקם בלב שכונת המגורים בנקודת הגובה הגבוהה ביותר במקום. נוכחותו בשכונה מוחשית בארבעה היבטים משמעותיים, על בסיסם ניתן לפתח שימוש עתידי למגדל.

  • ראשית, למגדל נוכחות פיסית. הוא גבוה, 31 מטרים ממפלס הכיכר הסובבת, ואטום ברובו, בנוי עמודי בטון שביניהם מילואת בטון מנוקדת חרכי הצצה בהיקף. על אף ששופץ לאחרונה המגדל עומד שומם, ועל כן נוכחותו הפיסית היא כשל מונוליט בולט במרקם העירוני, חסר תפקיד או שימוש ואטום. מאפיינים פיסיים אלה יחד עם קרבתו לבתי מגורים נמוכי קומה ונראותו למרחוק בלב השכונה מקנים לו נוכחות מנוכרת לסביבתו, מנוכרת ומוחשית מאוד.

  • שנית, למגדל נוכחות תכליתית. תפקידו המקורי היה לאכסן מים ולספקם לתושבי השכונה, לשם כך נבנה מגדל מים.

  • שנית, למגדל נוכחות היסטורית. היעדר תיעוד ארכיוני לתולדות הקמתו ותפקודו במשך השנים, מותיר את הנוכחות ההיסטורית של המגדל לוקה בחסר. אנו נאלצים להסיק על עברו מתוך המועד המשוער שבו הוקם, האירועים שהתרחשו בסמיכות לכך וכמובן צורתו החיצונית ומיקומו במרחב. כשלנו בלעורר את הזכרון הקולקטיבי ולחשוף את נוכחותו ההיסטורית של המגדל ממקורות איכותיים (סיפורי תושבים), אך פרט לאנקדוטות אישיות, מעיד חסר זה על העדר נוכחות היסטורית, המחזקת את היותו מונוליט אטום.

  • שלישית, למגדל נוכחות תרבותית-חברתית. מגדלים עבור חברות אנושיות משמשים אובייקט מלכד הקורא למרחוק, כך במגדלי פעמונים של הכנסייה, במינרט, במגדלי השעון, וכן הלאה. השכילו להכיר בעיריית תל-אביב – יפו בפוטנציאל של נוכחות המגדל לחברה והתרבות המקומית, על כן ריצפו כיכר סביבו, ואפילו התקינו מגלשה, אולם המקום נותר שומם.

 

אנו מבקשים להסב סמל עקר זה ממונוליט חסר תכלית למונומנט תרבותי המסב זהות וגאווה לשכונה הסובבת. התערבותנו בתפקוד מגדל המים נועדה לאפשר תקשורת למרחוק באופן לא מאיים, בניגוד מוחלט מהאופן בו נתפסים דייריה החדשים של השכונה, המשתכנים בלב קהילה עם מצוקת דיור, פערי הכנסה קיצוניים, וניכור קשה מהממסד הציבורי היהודי. הצעתנו מבקשת להפוך את מגדל המים למוקד תרבות ואמנות, אחד מתוך רשת של מגדלי מים המקושרים ביניהם. רחבת המגדל, הממוקמת בתוך רצף של גינות ציבוריות המובילות עד גן המדרון שעל שפת הים, תשמש מרחב הקשבה לקהילה בהנחיית אמנים שיפעלו במקום. בסיס המגדל והגוף הגלילי שבמרכזו ישמשו חללי תצוגה ופעילות סדנא ואירוח. מרפסת המגדל וחציו התחתון של המיכל שבראשו ישמשו למופע ותצוגה, כמו גם לאירוח וצפייה אל הנוף. חציו העליון של המיכל ישמש חלל עבודה לאמנים, שם מקודמת עשייה אמנותית רגע לפני שהיא נודדת אל המפלסים שמתחתיה. חלל זה מואר על ידי אוקולוס הנפער בגג לעבר השמים. דמיינו ציר מלב האדמה ועד מרום הרקיע, ציר זה מסמל את המסר האמנותי שראשיתו במרחב ההקשבה בכיכר, שם מתכנסת הקהילה ואמניה לחוויה אמנותית פתוחה. בפנים המגדל מתחדד המסר האמנותי עד לחלל המופע שבתחתית מיכל המים. מעליו נמצא חלל העשייה האמנותית של האמנים, ואלו משקיפים מעלה אל מושג אמנות נשגב. ציר זה פועל תוך הדדיות עם הקהילה, שמוזמנת לפעילות מרמת הכיכר ועד רמת חלל המופע. נשמע מליצי? אולי קצת, אבל עשינו נסיון במקום, התאספנו מספר חברים מסטודיו הצימר ונגנו בכיכר ובמגדל. עברו שכנים ולא אמרו דבר רק התבוננו, החשד גדול מהעניין. אנו מציעים פעולה להסבת מגדל המים ממונוליט למונומנט.

 

bottom of page