top of page

הצעה לתכנית אב לציר חינוך ותרבות | דרום תל אביב

אתר

טיפולוגיה   תכנון עירוני

מיקום  תל אביב. ישראל

שטח  50 דונם

 

בקריאה מחודשת של המרחב העירוני, מוצעת פלטפורמה תרבותית, אשר בתהיליכים חברתיים וכלכליים נוצרים בה יחידות תרבות שכל אחת

מהן מכילה את הסטרוקטורה העירונית .

שני צירים עירוניים מחוללים:

  • ציר מזרח מערב -אשר תופר את המרחבים הציבוריים ממזרח למערב דרך שכונות בחתך חברתי וסוציואקונומי שונות ומחבר אותן לכדי מע’ סטרוקטורלית אחת.

  • ציר דרום צפון -ציר פונקציות ציבוריות - מדרום לצפון כדוגמת אצטדיון בלומפילד ועד למתחם התחנה ההיסטורי בנווה צדקץ

     

 

 

bottom of page