top of page

מבנה ללימוד ותצוגת צמחיה ים תיכונית

 

טיפולוגיה   מרכז לימוד ותצוגת צמחיה ים תיכונית

מיקום   חיפה. ישראל

שטח  2000 מ"ר

 

מיקום הפרויקט בגן האקולוגי ותכניו הפונקציונלים עוררו בי השראה למבנה פיגורטיבי שמאמץ את צורתו ותכונותיו הקונסטרוקטיביות של הזחל. מצב הביניים בו נמצא הזחל, בין גולם לפרפר, מקנה לו מעטפת חולייתית גמישה, דינאמית וקלה  הקוראת תיגר על היתכנות מבנה שכזה בטכנולוגיות בנייה מודרניות.

המבנה המוצע מורכב משלושה גופים עצמאיים – שני מבני קשתות , ראש וזנב, בהם מוכלות פונקציות משרתות כגון- מבואה, אזור הרצאות ושירותים, וממבנה אוכף כמתווך בין שני הגופים- זהו אזור תצוגת הצמחים.

חלקו  הצפוני של הזחל דינאמי כך שמאפשר הרחבה של חלל התצוגה וחיבורו עם הגן האקולוגי .

מערכת התנועה במבנה נצמדת למעטפת, מגדירה את החללים הפנימיים ומגשרת במערכת רמפות בין הפרשי טופוגרפיה של שלושה מטרים. לקבלת תחושת מעטפת קרום נעטפו קשתות המבנה ביריעות אטומות כפולות מחוברות למערכת ניפוח. אוכף תצוגת הצמחים נעטף במעטפת זכוכית  לחדירת אור שמש. הבחירה בחומרים אלו יצר מבחוץ פנימה מקצב של אטום שקוף בין חללי המבנה.

 

פרופיל הקשתות תוכנן בשפה הצורנית של המבנה באופן שיתקבל מכלול אחיד וטבעי  בשינויי גודל בין החיבורים לחומרים אחרים. מבני הקשתות מופרדים ממבנה האוכף ומוגבהים ממנו במקצת תוך יצירת שטח חפיפה ביניהם. ההפרדה מאפשרת אוורור מפולש של המבנה לכל אורכו ופליטה של אויר חם ממנו.

 

זוהי התבוננות  על הטבע ועל העושר הקיים בו ואימוץ מוטיבים ממנו אל הארכיטקטורה של זמננו.

bottom of page