top of page

כיכר עירונית מעל תחנת רכבת | ברוקלין . ניו יורק

טיפולוגיה   פיאצה עירונית- מבנה אמפי ותכנון נופי

מיקום  ברוקלין. ניו יורק

שטח  4 דונם

רובע ברוקלין בניו יורק עובר שינויים חברתיים, תרבותיים ופיזיים. פרוייקטים בעלי חותם אורבני חזק ושכונות שלמות משנות את פניהן.

הפרוייקט ממוקם ב"גראנד ארמי פלאזה", בו ממוקמת גם תחנת רכבת תחתית.

הפעולה האדריכלית מבקשת להפוך את מעגל התנועה לכיכר אורבנית פעילה למפגש ולפינות מרגוע. הג'סטה פשוטה- הטיית גאומטריית הכיכר בזווית קלה יוצרת דיאלוג בין מבנה אמפי להתכנסות, ומתחתיו מסחר. ממולו, בריכת מים ביולוגית נוכחת בהופעתה. המרחב הציבורי בין קשת הנצחון ההסטורית לבין מבנה האמפי, גם הוא כמבנה קשת, ממוסגר ע"י שדרת עצים כפולה, המפרידה בין שאון המכוניות לבין החלל העירוני החדש. 

בשיתוף עם אדריכל אלכסנדר שליט

 

 

 

 

 

bottom of page