top of page

פבליון תצפית וקפה

טיפולוגיה   מבנה פנאי ותיירות

מיקום   כל מקום.  התאמות אדריכליות בהתאם לקונטקסט.

שטח  2000 מ"ר (800 מ"ר בית קפה ו-1200 מ"ר תצפית ואזור לעגינת סירות)

 

bottom of page