top of page

שימוש מחדש האנגר 2 בנמל יפו

pers-1 copy.jpg
02.jpg
003-map.jpg
pers-2.jpg
2.jpg

טיפולוגיה   שימוש מחדש למבנה ציבור

מיקום  נמל יפו. ישראל

שטח  1500 מ"ר

 

בשיתוף עם אדריכל רועי פביאן

 

אדריכלות מעוררת תחושות ורומזת על אופן השימוש במרחב המיוצר, תוך שימוש במיעוט אמצעים, שעומדים לרשותה על מנת להותיר חלל לפעילות יצירתית משתנה, אשר מבנה את אופיו של המקום.

 

המקום קיים זה מכבר, מעטפת ריקה מתוכן חומרי, בתוכה מתרחשת פעילות המשתנה עם תנודות הזמן, עסקית, מסחרית וכעת גם בילוי ויצירה אותם יש להכיל בקליפות מדודות ומוקפדות על מנת לא להביא להדרת המשתמשים הטבעיים במקום – הדייגים, שמחיים את המרחב שבין הקליפות,

ולא ברור מה מקיים את מה, מעטפת החלל, הקליפות או הפעילות האנושית שבהם וביניהם, זמניות הפעילות כזמניות המבנים, ערוכים במרחב המעטפת הגדולה, מארגנים ומסדרים אותה באופן העמדתם, הם והמעטפת, הם והכניסות למעטפת, הם בינם לבין עצמם, מתקבצים זוגות בזוית זה לזה, קליפות אטומות גדולות לאדם וקטנות למעטפת, מופנים לעבר הכניסה הקרובה ברמיזת הפתח לתוכם, מקרינים אור וחיוניות בעד לפתח וחלון נוסף שנפער בקליפה.

 

הקליפה כמו המעטפת, קונכייה ריקה המתמלאת חיות עם הפעילות, שמתרחשת בתוכה, מייצרת אדוות של נמרצות מבעד לדלת והחלון אל המרחב שבין הקליפות ומשם החוצה דרך דלתות המעטפת אל הנמל ופלח העיר הסובבת.

bottom of page