וילה עירונית | תל אביב

 

טיפולוגיה  מגורים

מיקום   תל אביב. ישראל

שטח  250 מ"ר