top of page

טיפולוגיה  מבני ציבור

מיקום   באר שבע. ישראל

שטח  1.3 דונם

פרויקט זה ממוקם בלב שכונת ה' בבאר שבע, ומיועד כמרכז יום לטיפול בנערות שוליים, נערות ועד גיל בגרות. מטרתו לשמש כמכרז פיזי ונפשי, במטרה להפסיק את מעגל ההתעללות והדרדרות הבין דורית, ולתת פלטפורמה לעצמאות אישית, מגובשת ומשולבת באוכלוסייה ובתעסוקה. מכל תנאי השטח ודרישות הפרוגרמה,  נותרת חצר גדולה. היום עומדים בה 6 עצים בוגרים וברובה מוזנחת. אנו מאמינים בפוטנציאל החצר  והכוח הטמון בו במוטיב שיקומי מרכזי שאדריכלות הפרויקט יכולה לתרום לצד תהליך השיקום המקצועי. לשם כך- משמש המבנה כ"פילטר שיקומי" שיתווך בין חלקי גן עשיר באזורי ישיבה, ביחד ולחוד, אזורים מגוננים וצל.

שלב א' בפרויקט הינו גינה בקדמת המבנה "קפל קרקע שיקומי"- מעין שטיח בקפלי קרקע עדינים  שמייצרים שני אזורי התכנסות - פורמלי ובלתי פורמלי לנערות. הקפל מקרין בצורתו את תוכן המבנה באופן שהמבנה והחצר עובדים כמערכת הוליסטית אחת- מבנה חצר, ומאחדים כוחות למאמץ הריפוי והשיקום הנפשי של המרכז.

 

 

מרכז יום טיפולי לנערות | באר שבע

 

bottom of page