מרכז משפחות | אשדוד

 

טיפולוגיה  מבני ציבור

מיקום   באר שבע. ישראל

שטח  800 מ"ר