top of page

קרית החינוך שכונת הנרקיסים | ראשל"צ

 

טיפולוגיה  תכנית בניין עיר

מיקום   ראשון לציון. ישראל

שטח  70 דונם

קנה המידה האורבני: גן בעברית והקמפוס הידע נתפסים כמכלול עירוני אחד ומתקפלים זה אל זה. גן בעברית כטבעת ירוקה העוטפת שימושים ציבוריים, ואילו קמפוס הידע כטבעת פונקציות ציבוריות עוטפת גן פנימי משותף- כיכר הידע. הרחובות והרצועות הירוקות משכונת הנרקיסים ממשיכים כרשת שבילי הולכי רגל דרך הקמפוס ואל השדרה המערבית המחברת מצפון לדרום בין גן בעברית לבין רח' ירושלים המסחרי. שלוש פיאצות פונות אל כל אחת מדפנות המשולש: מרח' ירושלים- פיאצת התרבות\תחנת הרק"ל, משכונת הנרקיסים- פיאצת הנרקיסים, ומגן בעברית- פיאצת חיק הטבע.  שלושה מוקדים ציבוריים מחזקים את הכיכרות בהתאמה: מרכז הספורט ומרכז מופעים וכנסים פונים אל דופן רח' ירושלים, וספריה רובעית נושקת לגן בעברית וצופה אל עבר הקמפוס כולו. דופן מסחרית משולבת במבני ציבור לאורך רחוב ירושלים והרחוב הגובל עם שכונת הנרקיסים.

קנה המידה המקומי: מבני החינוך מתוכננים כ"קמפוס צומח", ברמה הפיזית ובשכבת הגיל- מגני הילדים ועד השתלבות בחברה.  גן הילדים ומועדון הנוער סמוכים לגן בעברית, בתי ספר יסודי, בית ספר על יסודי (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה), ומבני ציבור. המרחב כולו מקושר היטב, הן לרחובות הגובלים והן ביניהם. במבני החינוך שזורים בין נופי העצים הותיקים, מחברים בין עבר להווה.  העמדת המבנים בהפניית החזיתות הארוכות לדרום מוצלל ולצפון מייצרת מבנים אקלימיים ומאווררים היטב. המרחקים בין המבנים מייצרים שטחי חוץ בעלי שמש ישירה בחורף, ורצועות מוצללות בקיץ.

קנה המידה של בית הספר: הקיפול בין גן ועיר קורה פעם נוספת בתכנון מבנה ורסטילי. במקום מודל חינוכי לינארי ופסיבי, אנו מציעים את "תיבות הידע"- "תיבת המחקר" בדמות ספריה מופנמת, נשפכת אל הגן הפנימי. "תיבת השיחה" בדמות קפיטריה מארחת את העיר ומתחברת אל המפרק העירוני, אשכול החוגים ומגרש הספורט. הניגודים קורים פעם נוספת בחלל המרכזי המשותף, "תיבות המחשבה והיצירה", הפונות בהתאמה אל העבר ואל העתיד- בתי ספר בשכבות גיל שונות. כל אשכול כיתות מיועד לחטיבת גיל החולקת אזור משותף. הקיפול קורה פעם נוספת כאשר הכיתות הצפוניות מפנות מבטים אל הגן והכיתות הדרומיות, מוצללות ומפנות מבט אל העיר.

 

 

bottom of page