כיכר המפה גבעתיים

טיפולוגיה   עיצוב עירוני

מיקום  גבעתיים. ישראל

שטח  3 דונם וברחבי העיר

בשיתוף עם אמיצי אדריכלים