top of page

מערך כניסה המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה

טיפולוגיה  גשר. תכנון נופי . שטחי חוץ 

מיקום   באר שבע. ישראל

שטח  4,500 מ"ר 

שדרות רגר בעיר באר שבע, מחברות את חלקי העיר לאורכה, מדרום לצפון. לאורכן, ממוקמים כמה ממוסדותיה המרכזיים של העיר, בינהם- המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. מערך הכניסה החדש,  מתוכנן בקווים רכים ושואב השראה מנופיה המדבריים של סביבת העיר, ובפרט  מן ה'לימנים' (LIMANS- 'אוגרי מים' ) מן התרבות הנבטית ההסטורית. אלו באים לידי ביטוי באמצעות מערך משטחים משופעים, מוצללים לכל אורכם, מלווים בצמחיה עשירה, ומגשרים בין מפלס הרחוב לבין מבואת הכניסה הראשית .

בליבו של מערך הכניסה, מתוכננים שני 'לימנים', מרחבי שהייה תרפויטים, נדמים כגינות כיס,  מלווים בספסלי ישיבה מפוסלים, עצי צל, וצמחיה עשירה.

כולם, נרקמים יחדיו לרווחתם של מבקרי המרכז הרפואי - הציבור, וצוות המרכז. 

עושרו המרחבי והנופי של הפרויקט, מעניקים לו זהות ייחודית במראה ובצורה, בעל נגישות מלאה לציבור, תוך חיבור רגיש לסביבתו, הן מול המרחב העירוני בשדרות רגר והן לעבר המרכז הרפואי.

 

 

bottom of page