top of page

המרכז לבריאות הנפש גהה  | תכנית אב חצרות המבנה

 

%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA3_ed
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA5_ed
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA16_e
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA22_e
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA32_e
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA33_e
%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA42_e

טיפולוגיה  בתי חולים

מיקום   פתח תקוה . ישראל

שטח  13 דונם חצרות

שנה  2020

בית החולים לבריאות הנפש גהה הינו חלק מקמפוס בלינסון בעיר פתח תקוה בישראל. תכנית האב לחצרות גהה מבקשת לחדד ולהעמיק את הקשר שבין מחלקות הקמפוס לבין המרחבים הנופיים. שלב א' בתכנית, כולל חידוש חצרות מח' מיון, הן למטופלים והן לצוות הרפואי, וחידוש חצרות המחלקות הסגורות. הפרויקט משלב פונקציות ריפוי בעיסוק, מתקני ספורט, כרי דשא לרביצה ולפעילות וספסלים למגוון מצבי ישיבה. כל אלו, מעשירים את ערכן התרפויטי של החצרות ויסייעו בתהליך הריפוי של המטופלים במחלקות.

 

 

bottom of page