top of page

קירות ירוקים הידרופוניים | מבואת כניסה מרכז בלינסון

טיפולוגיה  אטריום בית חולים | קירות ירוקים 

מיקום   פתח תקוה. ישראל

שטח  120 מ"ר

אטריום בית החולים בלינסון פתח תקוה הינו 'שער הכניסה' לציבור בית החולים. תקרות קמורות וחלל אדריכלי מעודן, עוטף מרבדי קירות ירוקים בטכנולוגיה הידרופונית מסורתית וחסכונית בהשקיה. האיכות החדשה בבית החולים מיטיבה עם הערך התרפויטי של ציבור בית החולם, צוות בית החולים, והמטופלים, ומאפשרת 'אתנחתא ירוקה' לצד קבלת הטיפול הרפואי. 

 

bottom of page