top of page

דיונות   | חצר בית ספר יסודי

 

DJI_0213

טיפולוגיה  מבני חינוך . שטחי חוץ 

מיקום   תל אביב. ישראל

שטח  4,200 מ"ר 

בעיר הצפופה, שטחי בית הספר מנוצלים לשימוש והנאת הקהילה, בשעות אחר הצהרים.  שלוש גבעות גומי בדמות דיונות חול מדבר סהרה , מגשרות בין מפלס החצר לשדרת עצי פיקוס בוגרים.  שיפולי הדיונה נותנים מענה הנדסי לאיגום נגר עילי לעצי הפיקוס לצד מענה פונקציונלי לגישור בין מפלסי החצר-  גבעה נמוכה, בינונית וגבוהה.

שלוש הגבעות, מעשירות את מרחב חצר בית הספר בשכבה נופית תלת מימדית,  ומעניקות לו זהות ייחודית בעלת מראה וצורה עשירה.

אלו, מחליפות את מתקני המשחק השגרתיים, ומאפשרות מצבי שכיבה, ישיבה, טיפוס והחלקה. 

בפאן החינוכי, מציעות הגבעות שילוב מרתק של התפעלות ולימוד.

מגובה ילד (בממוצע כ-60-100 ס"מ) נדמות הגבעות כדיונות עצומות, המזמינות חוויה חושנית והוליסטית עם הסביבה הפתוחה, ועם הטבע. 

צילום : סטודיו סטרוקטורה

 

 

bottom of page