top of page

גן שרה- גן ילדים וחצר זכרון | ירושלים

 

DSC_0790

טיפולוגיה  חצר גן ילדים

מיקום  ירושלים. ישראל

שטח  60 מ"ר בנוי וחצר 130 מ"ר

צילום : דניאל קסב

חצר גן ילדים מופלאה , זיכרון לשרה גלית סידרסון ז"ל, מתנדבת במקום. החצר מתוכננת עם מוטיבים וסמלים המפגישים בין רוחה של שרה, בתווך שבין החוסר למלא, בדמות חצר משחקים לילדים. המהלך האדריכלי המחולל בפרויקט הינו מערכת קירות זכוכית שקופה ומקורה, המאפשרת אינטראקציה במקום גדר חוצצת, בין גן הילדים לבין הגן השכן לו. פרגולה בחיתוכי לייזר בצורות עלים בשלכת, מחדירים אור שמש מבוקר, גם כמוטיב משחקי לילדי הגן. חירור הפרגולה כמוטיב לחוסר שבשכול ואור השמש השמימי כמשלים ומעניק חיים.

 

 

bottom of page