מרכז קהילתי רמת אביב

טיפולוגיה   אדריכלות נוף

מיקום  תל אביב. ישראל

שטח  7 דונם