מרכז אוטיסטים

B-02

טיפולוגיה   אדריכלות נוף

מיקום   רחובות.ישראל

שטח   1.3 דונם