top of page

תיכון אוריגמי | חצר בית ספר תיכון וקהילה

 

טיפולוגיה  חינוך. שטחי חוץ

מיקום   תל אביב. ישראל

שטח  2,000 מ"ר 

בעיר הצפופה, שטחי בית הספר מנוצלים לשימוש והנאת הקהילה, בשעות אחר הצהרים. מרחב בית ספר תיכון חדש, מחבר בין מבנה בית הספר הישן לתוספת אשכול כיתות חדש. הפרש מפלסים בין שני רחובות מזמן קיפולי קרקע השוזרים יחד כר דשא מוצלל לרביצה, מגרש ספורט רב תכליתי, וטריבונות מגוננות ומוצללות. דפנותיו בדמות ספסלי בטון מרווחים עם מגוון מצבי ישיבה. 

צילום: דניאל קסב

 

 

bottom of page