top of page

מבנה קהילה וזכרון יד לבנים | רמת ישי

טיפולוגיה   מבנה ציבור ורחבת התכנסות

מיקום   רמת ישי. ישראל

שטח  2500 מ"ר

 

תוכנן בשיתוף עם אדריכל עירד שומרוני

 

מתחם קהילתי בעל כפילות תפקידים.

רמת ישי הוא ישוב בעל זהות מקומית חזקה וחיי קהילה עשירים.
מתחם יד לבנים ממוקם בכניסה לישוב והוא מהווה תחילתו של הציר המסחרי והתרבותי של הישוב.
במיקום זה, ביקשנו ליצור מתחם בעל אופי קהילתי דומיננטי– מזמין ומסקרן, מחובר לחוץ ולסביבה ומכיל מקומות מפגש מגוונים לקהל רחב של משתמשים.

מאפיין מרכזי נוסף של המתחם הוא הכפילות בתפקודו.
כפילות זו מופיעה ברבדים שונים – מרכז יד לבנים כמרכז זיכרון והנצחה אל מול פונקציות שוקקות חיים,  פעילות טקסית פורמאלית אל מול פעילות יום יומית א-פורמאלית, מבנה סגור המכיל פרוגראמה סדורה אל מול גן פתוח המכיל פרוגראמה חופשית יותר.
הכפילויות אלו היוו גורם מחולל בתכנון המתחם. ביקשנו להנכיח אותן במרכיבי המתחם השונים.

 

גן פתוח ומבנה השזור בתוכו.

המבנה והגן מוכלים זה בזה. המסה המבנית בחלקה תוחמת ובחלקה מרחפת מעל השטחים הפתוחים.
ההעמדה של המבנה במגרש שומרת ומחזקת על האיכויות והתחושה של גן פתוח ומזמין – תכסית המבנה מינימאלית וגדולה רק במעט מתכסית המקלט הקיים. העצים הרבים הקיימים במגרש נשמרים. התנועה החופשית מכל כיוון אל ומהמגרש נשמרת.    
המבנה שזור בתוך הגן – מבט על המתחם מהכניסה לישוב חושף רק הצצות למבנה מבין העצים היוצרות סקרנות ועניין. המבנה משתלב ונטמע בסביבתו הקרובה. המבואה למבנה, הספרייה וכיתות הפעילות נמצאים בקשר ישיר ואיכותי לשטח הפתוח.
היחסים העשירים בין המבנה לסביבתו הקרובה מייצרים מקומות מפגש שונים ומגוונים לרשות המבקרים וקהילת רמת ישי – בתוך ומחוץ למבנה, מוצללים וחשופים לאור, לקבוצות וליחידים, פורמאליים וא-פורמאליים.

 

יום יום, הנצחה וזיכרון

רכיבי המתחם מכילים כל אחד את הפעילות הטקסית והיום יומית גם יחד.
מטופוגרפיית הגן הטבעית והא-פורמאלית מתרוממים ספסלי ישיבה אשר מתקבצים לכדי אמפי סדור המיועד לטקסים מרובי משתתפים.
בפינה הצפון מערבית של המגרש, המבנה צמוד לקרקע ומתחבר לפעילות היום יומית ברחוב הארז הציבורי ולגן מאיר הסמוך. עוברי האורח מוזמנים להציץ לעומק הספריה, לאזור המשחקי והא- פורמאלי של הספריה המיועד לשעות סיפור והקראה קבוצתית. 
מפינה זו של המגרש המבנה מתרומם בהדרגה מהקרקע, כיד הצומחת מן הקרקע אל השמיים- יד לבנים.
מבואת הבניין מחברת בין הספרייה בקומה התחתונה לחדרי הפעילות בקומה העליונה המרחפת. חדרי הפעילות משקיפים לעבר הגן מצד אחד ולעבר נוף רחוק של נהלל מהצד השני.
החדרים נהנים מקומה שקטה המביטה ממעל על חלל הספרייה.
בקצה לובי חדרי הפעילות ובפינה הדרום מערבית של מגרש נמצא חדר ההנצחה. חדר המוקדש להנצחת וזכרון נופלי רמת ישי. חדר ההנצחה משקיף לעבר הכניסה לישוב ולעבר סמל הישוב – מבנה החאן, שכן הנופלים הם בני הישוב ו-"האדם אינו אלא תבליט נוף מולדתו". 
כך נסגר מעגל המתחיל בפעילות היום יומית של רמת ישי ומסתיים בזכרון וההיסטוריה של הישוב.


 

  

bottom of page